Home / Uw bedrijf oprichten / Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Vooraleer u uw activiteiten uitoefent:

In alle gevallen zijn het de unieke loketten die zullen instaan voor deze inschrijving.