Personeelszaken

Als u personeel in dienst heeft, moet u een hele reeks formaliteiten vervullen en bepaalde sociale documenten bijhouden. Hiermee kan worden nagegaan:

  • of de werknemers wel degelijk aangegeven zijn
  • of de arbeidsreglementering correct wordt nageleefd, voornamelijk op het vlak van de sociale bescherming van de werknemers

Meer informatie: