Wat wilt u weten over België?

België is het kloppende hart van de Europese handelsmarkt en een belangrijke speler in de internationale handel. Het heeft een hoge levensstandaard, een open cultuur en diverse bevolking.

Waarom in België investeren?

Vlaanderen, Walonnië, Brussel... de drie gewesten bieden toegang tot de Europese handelsmarkt, een logistieke infractructuur, hoogeschoolde en productieve werknemers, diversiteit en innovatie...

Beroepskwalificaties

In België moet u voor sommige beroepen beroepskwalificaties bewijzen. De richtlijn 2005/36 voorziet een systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties binnen de Europese Economische Ruimte.

Dienstenrichtlijn

De Dienstenrichtlijn is een Europese wet die erop gericht is het zakendoen te vergemakkelijken voor bedrijven die in de Europese Unie diensten verrichten of afnemen.

Overheidsopdrachten

Voor meer gedetailleerde informatie of nieuws over de wetgeving overheidsopdrachten.